เจริญ วังอนานนท์ คว้าชัยชนะ รับตำแหน่งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวอีกครั้ง

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชิญสมาชิกทั้งสามัญ วิสามัญ พร้อมสื่อมวลชนหลายสำนัก เข้าร่วมรับฟังถึงรายละเอียดผลงานของสมาคมฯที่ผ่านมา ได้ชี้แจงเป็นไปตามวาระของการประชุมแล

Read More