Legend Siam Pattaya เปิดเมืองต้นไม้มหัศจรรย์ กัญชา กัญชง เต็มรูปแบบ

Siam Cannabis Museum พิพิธภัณฑ์กัญชากัญชง หนึ่งเดียวในพัทยาที่จัดแสดงแบบ Installation Art ที่เต็มไปด้วยแสง สี และความรู้จากกัญชาและกัญชงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกโดยเฉพาะ แถมยังปรับพื้นที่กว่า 50 ไร่ในโครงการให้เป็นแปลงเพาะปลูกเพื่อทำการศึกษา และโรงเรือนเพาะพันธุ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ร้าน Siam

Read More