เปิด 6 ยุทธศาสตร์ ร.ฟ.ท. รับการเปลี่ยนแปลงสู่ New Normal

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล เตรียมความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการหากพูดถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางของเมืองไทย เชื่อเ

Read More