งานเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่าย คชศาสตร์ชาวกูย และหนังสือ E-Book

งานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการภาพถ่าย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันช้างไทย ที่ห้องนิทรรศการ B4 พิพิธภัณฑ์โลกของช้าง ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ มีการจัดแสดงภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพ พร้อม การเสวนาเรื่องราวเกี่ยวกับช้าง ในงานนิทรรศการภาพถ่าย คชคาสตร์ชาวกูย บอกเล่าเรื่องร

Read More