สัมมนา “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1

ขอแจ้งเปิดรับสมัครอบรม/สัมมนา “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1บรรยาย หัวข้อ “งานข่าว ในยุค Social Media Platform”กำหนดวันอบรม/สัมมนา และสถานที่วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ อาคารออมนิ ทาวเวอร์ (Omni Tower) ถนนสุขุมวิท 4 (ซอยนานาใต้) กรุงเทพฯใกล้สถานีร

Read More