สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานองค์กร

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล” พร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มที่ GRAND OPENING อย่างเป็นทางการ 26 มีนาคม 2565 ประกาศจุดยืน ต้องเป็นสื่อมวลชนดิจิทัลที่แท้จริง เน้นย้ำ “ต้องแตกต่างอย่างมีคุณค่า” มุ่งนำเสนอหลากหลายกิจกรรม ดูแลสวัสดิการสมาชิกร่วมองค์กร และสนองตอบกลับสังคมรูปแบบใหม่ในยุค

Read More