ศึกมวยมันส์มหากุศล จัดยิ่งใหญ่ที่ขอนแก่นโดยโปรโมเตอร์หญิง หารายได้สร้างโบสถ์วัดโนนสูง และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 2

ศึกมวยมันส์มหากุศล จัดยิ่งใหญ่ที่ขอนแก่นโดยโปรโมเตอร์หญิง หารายได้สร้างโบสถ์วัดโนนสูงเสร็จ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 2 คุณพงศกรณ์  เสาร์ทน ประธานการจัดงาน “ศึกมวยมันส์มหากุศล” และคุณสุกัญญา  บิลภัทร โปรโมเตอร์หญิงผู้จัดการแข่งขัน  รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอ

Read More