🎈• 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗼𝗻 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 •🎈 เปิดแล้ววันนี้ที่ 9 มีนาคม 2565 เทศกาลบอลลูน กาญจนบุรี

  งาน Balloon Festival มีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป โดยมีนางสาวสรียา บุญมาก ผอ.ททท.สำนักงานกาญจนบุรีและ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ ทุกท่านที่จะมาเที่ยวงานให้เตรียมตัว เตรียมกล้อง เตรียมชุดกันล่วงหน้ากับ Balloon Festival ท

Read More