“ชสท.” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 และพบปะสังสรรค์สมาชิก

     ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชสท.)จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563-2564 ขึ้นที่ห้องอะเมซิ่ง รูม อาคารสยามอะเมซิ่ง ฮอลล์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค  ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตราการของทางรัฐ  ที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือก

Read More