10 ภาพจินตนาการ จากก้อนเมฆ

พวกเราที่เป็นเด็กเกือบทุกคนคงสังเกตเห็นรูปร่างของก้อนเมฆ แม้ว่าจะมีรูปทรงนามธรรม แต่เรามักจินตนาการว่าเมฆมีรูปร่างตามจินตนาการของเรา นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ดูเหมือนว่า Chris Judge จะเข้าใจจินตนาการของเด็กๆ เกี่ยวกับก้อนเมฆเป็นอย่างดี เขายังพยายามนำพวกเราทุกคนกลับไปสู่วัยเด็กด้วยการอัปโหลดภาพเมฆท

Read More