ผลกระทบและบทเรียนจากโรคฝีดาษวานร สู่การพัฒนา

ผลกระทบและบทเรียนจากโรคฝีดาษวานร สู่การพัฒนา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคได้เปิดกิจกรรมวิชาการ “ผลกระทบและบทเรียนจากโรคฝีดาษวานร สู่การพัฒนาอย่างครอบคลุมในรูปแบบ on-site และ online” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นอีกก้าวที่จะช่วยเติมเต็มการรับมือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนำแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อดีตจนถึงปัจจุบัน โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำหลายโรคที่มีการระบาด รวมถึงโรคฝีดาษวานรที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และความวิตกกังวลเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่รวมถึงผลกระทบทั่วโลก ทั้งในด้านการสูญเสียชีวิต สูญเสียโอกาส รวมถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในปัจจุบันจะดีขึ้นเป็นลำดับ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมควบคุมโรค ยังคงให้ความสำคัญ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้มี แนวทางในการรองรับการระบาดที่ชัดเจนและครอบคลุม การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภารรัฐ และภาคเอกชน

การประชุมในครั้งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จากหลายหน่วยงานในด้านการทำงาน เพื่อตอบโต้กับโรคฝีดาษวานรตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการเจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ในมุมมองต่างๆ เช่น สถานการณโรคฝีดาษวานร ในประเทศและต่างประเทศ, บทเรียนและความท้าทายในการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร, การเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการทรัพยากรในภาวะวิกฤติ และการตรวจหาเชื้อฝีดาษวานรทาง ห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานในกรมควบคุมโรค อาทิ กองระบาดวิทยา กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลความสำเร็จระหว่างหน่วยงาน และในบริบทต่างๆ เพื่อเป็นบทเรียนสู่การดำเนินงานเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *