งานอบรม/สัมมนานักข่าว (ฟรี) รุ่นที่ 8

งานอบรม/สัมมนานักข่าว (ฟรี) รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครอบรม/สัมมนา นักข่าว ฟรี “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ รุ่นที่ 8”

กำหนดวันอบรม/สัมมนา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ อาคารออมนิ ทาวเวอร์ (Omni Tower) ถนนสุขุมวิท 4 (ซอยนานาใต้) กรุงเทพฯ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา, ใกล้ทางด่วนขึ้น-ลงสุขุมวิท

การสมัครลงทะเบียน ฟรี
-สนใจติดต่อ โทร.099-612-0756 หรือ ID Line: ponews
-จองลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ก.ค. (ไม่รับจองหน้างาน)
-ฟรี น้ำชากาแฟ จอดรถฟรี

ผลงานที่ผ่านมา
สมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 7 ประมาณ 300 ท่าน จากทุกสาขาอาชีพ ได้แก่ สื่อมวลชน ข้าราชการ ตำรวจ นักกฎหมาย พ่อค้านักธุรกิจ ไกด์-ล่าม ยูทูปเบอร์ แอดมิน สื่อสังคมออนไลน์ จิตอาสา อาชีพอิสระ เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ให้ความสนใจ และประสบผลสำเร็จอย่างมาก จึงเปิดรุ่นที่ 8 และทุกๆเดือน อย่างต่อเนื่อง


สิ่งที่จะได้จากการอบรม/สัมมนา
1.ผู้ผ่านฝึกอบรม รับใบประกาศเกียรติบัตร
2.เป็นผู้สื่อข่าวด้วยตนเองได้ทันที
3.ศึกษาดูงานจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริงได้ หากสนใจ
4.ทำข่าว ส่ง-ฝาก-ประชาสัมพันธ์ข่าว เปิดช่องทางทำข่าวง่ายๆ
5.มือใหม่ฝึกทำข่าวกับสื่อออนไลน์ในเครือข่ายพันธมิตรข่าว
6.มีเพื่อนในแวดวงสื่อมวลชน สร้างพันธมิตรข่าว ได้ทันที
7.สร้างเว็บไซด์ อย่างง่ายๆ สร้างรายได้ได้เอง เริ่มทำธุรกิจข่าว
8.ชี้ช่องทางการทำสื่อออนไลน์ ยูทูป (YouTube)

คุณสมบัติ เหมาะสำหรับ และขออภัยขอสงวนสิทธิ์งดพิจารณา ดังนี้
1.ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
2.ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่แวดวงข่าวสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา บุคคลทุกสาขาอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป
3.ผู้ต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะ พัฒนาตนเอง หาประสบการณ์เพิ่ม สร้างพันธมิตรข่าวสื่อมวลชน
4.หน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจต้องการที่ต้องการสร้างเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
5..ขอสงวนสิทธิ์งดพิจารณา ผู้ที่มีภาพพจน์ในสังคมไม่เหมาะสม/ผู้มีข่าวในทางเสื่อมเสีย/มีข่าวในทางที่ไม่ดีไม่งาม มีประวัติขู่กรรโชก ข่มขู่รีดไถ หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6..ขออภัยขอสงวนสิทธิ์งดพิจารณาผู้มีรอยสักเต็มบนใบหน้า-เต็มคอ-เต็มศีรษะ หรือในส่วนที่เห็นได้เด่นชัด และขอความร่วมมือหากมีรอยสักเต็มตามร่างกาย คอ แขน มือ หรือในส่วนที่เห็นได้เด่นชัด แม้สักสวยงาม (ต้องใส่เสื้อปกปิดให้มิดชิด) ซึ่งอาจทำให้ผู้ร่วมอบรมท่านอื่นในห้องอบรม หรือในคราวที่มีการปฏิบัติงานข่าวในสนามข่าวจริงของหน่วยงานราชการ งานพิธี-กิจกรรมสำคัญ งานแถลงข่าว สัมภาษณ์ มีโอกาสได้พบ นายตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง บุคคลสำคัญทั่วไป และเพื่อนสื่อมวลชนด้วยกันเอง อาจจะเกิดความหวาดกลัว เข้าใจผิด หรือไม่สบายใจได้
7.การแต่งกายในวันอบรม ควรสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้ร่วมอบรม/สัมมนา (งดใส่เสื้อคอกลม ปล่อยเสื้อลอยชาย ห้ามใส่รองเท้าแตะเด็ดขาด มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าอบรม และงดรับใบประกาศเกียรติบัตร
8.ส่งใบสมัครล่าช้าเกินกำหนด จำนวนผู้เข้าอบรมอาจจะเต็ม ต้องรอรุ่นต่อไป

การสมัคร
1.แจ้งชื่อ-สกุล หน่วยงาน สังกัด ตำแหน่ง อาชีพ เบอร์โทร.
2.แจ้งประวัติ ประสบการณ์สั้นๆ แอดมิน มีเพจ. ช่องยูทูป เว็บไซด์ รายการ ของตนเองรึไม่ ส่งมาก่อนขั้นต้น พร้อมรูปถ่าย จะจองชื่อให้ทันที จะส่งใบสมัครให้กรอกสั้นๆ พอสังเขป (ใช้ไฟล์ไหน หรือจะปริ๊นมาเขียนแล้วใช้มือถือถ่าย หรือกรอกในคอม.ก็ได้ตามสะดวก) ส่งทางไลน์
3.พบเห็นการประชาสัมพันธ์อบรม จากสื่อใด กลุ่มไลน์ใด ใครแนะนำมา
4.ระบุแรงจูงใจที่สนใจอบรม จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ตนเองอย่างไร
5.เคยอยู่ในแวดวงข่าว สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ บ้างรึไม่ มีประสบการณ์ แต่ไม่จำเป็น
6.ทำไมถึงสนใจ และจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมอย่างไร เพื่อตนเองอย่างไร
7.ประวัติ ประสบการณ์สั้นๆ แอดมิน มีเพจ. ช่องยูทูป เว็บไซด์ รายการ ของตนเองรึไม่ ส่งมาก่อนขั้นต้น พร้อมรูปถ่าย เมื่อพิจารณาแล้วมีคุณสมบัติเหมาะสม จะจองชื่อให้ทันที
8.ขั้นต่อมา สมาพันธ์ฯ จะส่งใบสมัครให้กรอกสั้นๆ พอสังเขป (ใช้ไฟล์ไหน หรือจะปริ๊นมาเขียนแล้วใช้มือถือถ่าย หรือกรอกในคอม.ก็ได้ตามสะดวก) ส่งทางไลน์ และต้องได้รับการตอบรับยืนยันการพิจารณาจากสมาพันธ์ฯ ก่อนเท่านั้น โดยจะแจ้งวัน เวลา แผนที่ สถานที่จัดอบรมที่แน่นอน จึงจะได้รับสิทธิ์อบรมฟรี
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากเต็มทุกรุ่น ต้องขออภัยที่นั่งอบรมมีจำกัด เนื่องจากสมาชิกศิษย์เก่ารุ่นก่อนๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง
9.องค์กร หรือหน่วยงาน จะส่งได้ไม่เกินรุ่นละ 10 ท่าน จะต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้า
10.ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา สำหรับผู้เหมาะสมตามระเบียบผ่านการพิจารณาจากสมาพันธ์ฯ เท่านั้น จึงมีสิทธิ์เข้าอบรม/สัมมนาฟรี ซึ่งจำนวนผู้เข้าอบรมอาจจะเต็ม และงดรับสมัครหน้างาน


ท่านที่มาจากต่างจังหวัด ต้องการหาห้องพัก 1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน บนคอนโดมิเนียม อาคารออมนิ ทาวเวอร์ ได้ในราคาพิเศษ แล้วลงลิฟมาอบรมได้เลย ไม่ต้องหาที่พักและไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อย จอดรถฟรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *